اعتراضات کارگران هفت‌تپه به یازدهمین روز رسید

کد مطلب: 125

کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در یازدهمین روز از شروع دور جدید اعتراضات، با نصب پارچه نوشته‌ای نسبت به اجاره دادن هزار هکتار از اراضی آماده کشت اعتراض کردند.

به گزارش «کارگاه» گروه‌های مختلف کارگری در مجتمع هفت‌تپه از یازده روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماه حقوق و تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه، تجمعاتی را در محوطه کارخانه برگزار می‌کنند. با این وجود گفته می‌شود روند کار در این مجتمع متوقف نشده و معترضین آبیاری مزارع را مدیریت می‌کنند.

در بخش کارخانه نیز نمایندگان کارگری دلیل توقف کار را نه اعتصاب که نبود قطعات و وسایل به روز‌رسانی مجتمع عنوان می‌کنند.

نمایندگان کارگران در سخنرانی‌های این دوره از اعتراضات، پرداخت نکردن حقوق و قطع بیمه را تلاش‌هایی از جانب مالکان بخش خصوصی هفت‌تپه می‌دانند تا با راه‌اندازی تجمعات خیابانی، روند دادگاه آنان که اکنون در جریان است را تحت تاثیر قرار دهد.

بعد از به هم‌پیوستن گروه‌های مختلف کارگران معترض در این مجتمع طی روزهای گذشته، مطالبات دیگری از جمله بازگشت به کار دو نماینده اخراجی کارگران، «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» و همچنین بازپس‌گیری این مجتمع از بخش خصوصی و واگذاری به دولت، در سخنرانی‌ها و پارچه‌نوشته‌های کارگران مطرح شده است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت