۱۷۰۰ کارگر درخواست کردند

طوماری برای انحلال شورای هفت‌تپه

کد مطلب: 133 2

کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با امضای طوماری خواستار انحلال شورای اسلامی کار این مجتمع شدند.

به گزارش «کارگاه» در این طومار که تاکنون به امضای ۱۷۰۰ کارگر رسیده است، دلایل درخواست انحلال شورای اسلامی کار فعلی «انحراف از طرح مطالبات کارگران»‌، «ایجاد انشقاق بین کارگران»، «پاسخگو نبودن» و «رعایت نشدن قانون در تشکیل این شورا» عنوان شده است.

امضا کنندگان این نامه که رونوشت‌هایی از آن به ادارات کار شهرستان شوش و استان خوزستان ارسال شده است، همزمان با درخواست انحلال نهاد صنفی فعلی، درخواست برگزاری انتخاباتی آزاد برای تشکیل یک نهاد مستقل صنفی را مطرح کرده‌اند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت