درخواست تبدیل قرارداد پرستاران پیمانی

کد مطلب: 76

یک نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار تبدیل قرارداد پرستاران پیمانکاری یا افزایش حقوق آنان شد.

به گزارش «کارگاه» در نامه حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به نقش پرستاران در موقعیت خطیر فعلی، آمده است: متاسفانه تاکنون آن دسته از پرستاران فداکاری که به عنوان نیروی خدماتی شرکتی در بیمارستان‌ها شاغل هستند، مشمول دریافت افزایش ۵۰ درصد مزایای حقوقی امتیازاتی که در فصل ۱۰ از ماده ۶۴ تا ۸۰ وجود دارد نشدند و از طرفی مسئولان ذیربط معتقد هستند چون نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند، این موضوع باید در شورای عالی کار مطرح شود که با توجه به شرایط حاکم بر آن شورا این افزایش تقریبا غیرممکن خواهد بود.

در پایان این نامه پیشنهاد شده است: به منظور تقدیر عملی از خدمات این دسته از پرستاران فداکار دستور فرمایید، جهت حل این مشکل تبعیض‌آمیز نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا موافقت با افزایش حقوق مرتبط با موضوع فوق به عنوان جزء فنی شغلی این گروه از پرستاران، اقدام عاجل و لازم صورت گیرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت