تصویب حداقل‌دستمزد بدون امضای کارگران

کد مطلب: 84

حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری با ۲۱ درصد افزایش به تصویب شورای عالی کار رسید.

به گزارش «کارگاه»  به دلیل اختلاف نظر بر سر رقم افزایش حداقل دستمزد میان نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرمایان، در نهایت توافقی بین طرفین انجام نشد و با رای‌گیری میان نمایدگان دولت و نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ با ۲۱ درصد افزایش به تصویب رسید.

به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار تومان تعیین شد. همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت