حمایت 77 هزار کارگر از پویش اعتراض به دستمزد 99

کد مطلب: 94

به تازگی پویشی در فضای مجازی برای اعتراض به نحوه تعیین دستمزد ۹۹ به راه افتاده است که بیش از ۷۷ هزار نفر عضو دارد.

به گزارش «کارگاه» گردانندگان این پویش که به نظر می‌آید از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری هستند در معرفی اهداف خود تاکید کرده‌اند که گرایش‌ها و انگیزه‌های سیاسی در این حرکت نقشی ندارد و کارگران تنها برای اعتراض به نحوه تعیین دستمزد و حمایت از نمایندگان‌شان در شورای عالی کار به این گروه پیوسته‌اند.

کارگرانی که به این پویش پیوسته‌اند در این گروه تلگرامی نظرات خود را برای اعتراض به نحوه تعیین دستمزد و حمایت از نمایندگان کارگران منتشر می‌کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

یادداشت